PRIVACY POLICY

Versie 1.0 – december 2020

Doel

Met deze privacyverklaring geeft Wendy Willems Fotografie uitvoering aan de wettelijke regels zoals gesteld in de Europese Verordening, de AVG, Algemene Verordening Gegevensbescherming. De Autoriteit Persoonsgegevens houdt toezicht op naleving van deze wet. Wendy Willems Fotografie kan persoonsgegevens over jou verwerken doordat je gebruikmaakt van de diensten van Wendy Willems Fotografie , en/of omdat je deze zelf hebt verstrekt door het invullen van het contactformulier aan Wendy Willems Fotografie .

Binnen Wendy Willems Fotografie verwerk ik gegevens, nodig om mijn dienstverlening goed uit te kunnen voeren. Deze verklaring heeft betrekking op de gegevens die ik verwerk van mijn opdrachtgevers. Je moet erop kunnen vertrouwen dat ik zorgvuldig en veilig met je persoonsgegevens omga. Ik bewaar en bewerk persoonsgegevens digitaal op de lokale harddisk en via clouddiensten van Google. Automatisering en digitalisering stellen andere eisen aan de bescherming van gegevens en je privacy. Hiervan ben ik me bewust en ik zorg ervoor dat je privacy gewaarborgd en beschermd blijft, onder andere door maatregelen op het gebied van data- en informatiebeveiliging, dataminimalisatie, transparantie en gebruikerscontrole. Dit beleid handhaaf ik en is van toepassing op mijn dienstverlening en op alle processen binnen de organisatie.

Wanneer verzamel ik gegevens?

Wanneer je gebruik maakt van mijn diensten, gegevens achterlaat via gangbare kanalen, zoals e-mail, de website of per telefoon. Wanneer je mijn website bezoekt verzamel ik op anonieme basis gegevens om de prestaties van mijn website te monitoren.

Voor welke doelen verzamel ik jouw persoonsgegevens?

1. Communicatie. Ik gebruik je contactgegevens om contact met je op te nemen wanneer dat noodzakelijk is en om je te informeren over mijn dienstverlening
2. Acquisitie. Om Wendy Willems Fotografie onder de aandacht te brengen bij potentiële klanten
3. Uitvoeren contract. Wanneer je klant bent bij Wendy Willems Fotografie verwerk ik je gegevens ter voorbereiding, totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst.
4. Wet- en regelgeving. Ik verwerk jouw persoonsgegevens indien ik daartoe op grond van wet- en regelgeving toe verplicht ben, bijvoorbeeld voor de belastingdienst.
5. Direct marketing/adverteren. Om jou op andere websites advertenties te laten zien die aansluiten op jouw voorkeuren.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van Wendy Willems Fotografie worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van je computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die je browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Wendy Willems Fotografie gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Welke rechten je hebt over je data

Je kan verzoeken dat we enige persoonlijke data die we van je hebben verwijderen. Dit bevat geen data die we verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligings doeleinden.

Waar we jouw data naartoe sturen

Reacties van bezoekers kunnen door een geautomatiseerde spamdetectie service geleid worden.

Hoe lang we jouw data bewaren

Wanneer je een reactie achterlaat dan wordt die reactie en de metadata van die reactie voor altijd bewaard. Op deze manier kunnen we vervolgreacties automatisch herkennen en goedkeuren in plaats van dat we ze moeten modereren. Voor gebruikers die geregistreerd op onze website (indien van toepassing), bewaren we ook persoonlijke informatie in hun gebruikersprofiel. Alle gebruikers kunnen hun persoonlijke informatie bekijken, wijzigen of verwijderen op ieder moment (de gebruikersnaam kan niet gewijzigd worden). Website beheerders kunnen deze informatie ook bekijken en wijzigen.

Ingesloten inhoud van andere websites

Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud tonen. Bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagd zich exact hetzelfde als alsof de bezoeker deze andere heeft website bezocht.

Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website.

Reacties

Als bezoekers reacties achterlaten op de site, verzamelen we de data getoond in het reactieformulier en ook het IP-adres van de bezoeker en de browser gebruikersagent string om spam opsporing te helpen. Een geanonimiseerde string, gemaakt op basis van je e-mailadres (dit wordt ook een hash genoemd) kan worden gestuurd naar de Gravatar service indien je dit gebruikt. Nadat je reactie is goedgekeurd, is je profielfoto publiekelijk zichtbaar in de context van je reactie.

Google Analytics

Wendy Willems Fotografie maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken. Hiervoor wordt een cookie op je computer geplaatst. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van je computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. Je treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wendy Willems Fotografie heeft hier geen invloed op. Wendy Willems Fotografie heeft Google geen toestemming gegeven om via verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Delen met anderen

Wendy Willems Fotografie verstrekt je persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met jou, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting Wendy Willems Fotografie werkt met de volgende derden:

  • voor domeinregistraties en websitehosting: Vimexx
  • een boekhouder/accountant voor de boekhouding en belastingaangifte

Verwerkersovereenkomst

Met ieder van mijn verwerkers sluit ik een aparte verwerkersovereenkomst af,  waarin zij verklaren dat ze uitsluitend het werk doen dat wij vragen in het kader van hun genoemde specialisaties respectievelijk digitale informatiebeheer en –beveiliging, actualisatie van bestanden en updates van computerapparatuur (laptops en mobiele telefoons), hosting en registraties, en in het kader van verwerking van financiële gegevens. Hierbij verklaren onze verwerkers strikte geheimhouding en privacy van jouw gegevens voor zover van toepassing op hun verwerking.

Dataminimalisatie en bewaartermijn

Ik verwerk alleen de persoonsgegevens die strikt noodzakelijk zijn voor mijn professionele dienstverlening conform onze overeenkomst. Hierbij streef ik naar minimale gegevensverwerking en –bewaring, nodig om mijn contractuele verplichtingen goed na te kunnen komen. Ik handhaaf een bewaartermijn van maximaal één jaar na afronding van mijn dienstverlening resp. betaling van de factuur, uitgezonderd informatie waarbij wettelijk een langere bewaarplicht geldt; mijn boekhouding: 7 jaar.

Data- en informatiebeveiliging en interne controle op naleving privacybeleid

Digitaal opgeslagen persoonsgegevens en vertrouwelijke info bewaar ik in computerbestanden, beveiligd virusscanners. Daarnaast maak ik maandelijks een back-up van opgeslagen informatie op mijn laptop.  Gevoelige informatie wordt met een wachtwoord beveiligd. Jaarlijks evalueer ik mijn beleid, zie toe op naleving van de regelgeving in het kader van de wet AVG,  en pas dit aan zodra wettelijke eisen zulks verlangen, dan wel ter verbetering van jouw privacy.

Welke rechten heb je met betrekking jouw persoonsgegevens?

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Wendy Willems Fotografie. Ook heb je in sommige gevallen het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je hebt het recht om aan ons te vragen om jouw persoonsgegevens niet meer / langer te gebruiken.
Recht om vergeten te worden: in gevallen waar je toestemming hebt gegeven om gegevens te verwerken, heb je het recht om de persoonsgegevens te laten verwijderen.

Indienen van verzoek

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen info@wendywillems.nl Binnen vier weken vanaf de ontvangst van het verzoek beoordeel ik of het verzoek gerechtvaardigd is en zal ik je laten weten wat er met jouw verzoek gaat gebeuren. Als ik je verzoek niet opvolg, kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Hierbij behoud ik mij het recht voor om aanvullende persoonsgegevens te vragen bij twijfel omtrent identiteit.

Register van verwerkingen (Artikel 30, AVG)

Omdat Wendy Willems Fotografie een eenmanszaak is, waarbij de verwerking geen groot risico inhoudt, de verwerking incidenteel is én er geen bijzondere gegevens verwerkt worden, is het bijhouden van een verwerkingsregister niet verplicht. Vanuit zorgvuldigheidsoverwegingen zal Wendy Willems Fotografie een register bijhouden in Excel, beveiligd met een wachtwoord.

Datalekken (Artikel 33,34, AVG)

We spreken van een datalek wanneer persoonsgegevens of vertrouwelijke informatie in handen vallen van derden die geen toegang tot die gegevens mogen hebben. Wanneer er een datalek heeft plaatsgevonden meld ik dit zonder onredelijke vertraging, uiterlijk 72 uur nadat er kennis van de inbreuk is vernomen, aan het AP. Als dit later dan 72 uur is, voeg ik een motivering voor de vertraging bij de melding. Het kan zijn dat de inbreuk een hoog risico met zich meebrengt voor de rechten en vrijheden van de betrokkenen. In dit geval meld ik dit aan de betrokkenen in eenvoudige en duidelijke taal. Om toekomstige datalekken te voorkomen worden bestaande datalekken geëvalueerd indien zulks onverhoopt het geval zal zijn.

Beveiligen

Wendy Willems Fotografie neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat jouw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over het privacybeleid en de beveiliging van de door Wendy Willems Fotografie verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op via info@wendywillems.nl